Samverkan med vårdnadshavare - för barnets bästa

En god samverkan mellan förskola och hem är en framgångsfaktor i barnens lärande och utveckling

Samverkan mellan förskola och hemmet innebär att skapa förståelse, samsyn och tydlighet. Detta är riktlinjer som vi följer för att få en god samverkan mellan förskolan och vårdnadshavare.

Folder Samverkan med vårdnadshavare - för barnets bästa (PDF, 1 MB)

Collaboration with Guardians – for the Child's Sake (PDF, 1 MB)

Uppdaterad: