Verksamhet & pedagogik

På förskolan har vi ett projekterande arbetssätt med stimulerande och utmanande lärmiljöer. Barnen erbjuds en kreativ och utmanande lärmiljö med intresserade och engagerade pedagoger. 

4 september 2018