Avdelningar

Parkens förskola har fyra avdelningar

Vi tar till vara och stärker barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

4 september 2018