Kontakt

Biträdande förskolechef:

Susanne Andersson tel: 018-727 85 50

Avdelningar:

Humlan: 018-727 56 84, 073-423 55 98
Nyckelpigan: 018-727 56 88, 072-724 30 35
Myran: 018-727 56 89
Fjärilen: 018-727 56 90

Uppdaterad: