Flugan

Har barn i åldrar 3-5 år. Tel 018-727 38 88

Vi ger utrymme i utbildningen för barnens egna intressen, initiativ, fantasi och kreativitet. Genom lek, socialt sampel, utforskande och skapande lär barnen men också genom att iaktta, samtala och reflektera.             

Barnen kan under dagen växla mellan olika aktiviteter både inomhus, utomhus och i varierande miljöer.

Här på Flugan möter barnen dagligen matematik och språk i många olika former. Vi tar tillvara på att utmana barnen vidare i planerad undervisning och i deras spontana lärtillfällen.

Uppdaterad: