Arbetssätt

Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet. Vår verksamhet är rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.
Vi tar till vara och stärker barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Parkens förskola pedagogiska idé

Hållbar framtid - Inge hopp och framtidstro.

Genom att grundlägga att barnen känner och tar ansvar för sig själva, sina medmänniskor och vår gemensamma miljö ges de förutsättningar att utvecklas till sinnliga, kreativa, empatiska, kritiska och fantasifulla människor som blir de nytänkare som kommer med innovativa lösningar för sin gemensamma framtid.

 

Uppdaterad: