Arbetssätt

Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet. Vår verksamhet är rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.
Vi tar till vara och stärker barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Parkens förskolas pedagogiska idé

Inge hopp och framtidstro - Hållbar framtid med fokus på språkutveckling

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

På Parkens förskola arbetar med ett språkutvecklande arbetssätt och förhållningssätt innebär att vi vuxna är medvetna om hur vi samtalar med barnen, vilket språk vi använder, hur vi använder vårt kroppsspråk och hur vi ställer frågor. Vi ska organisera så att alla barn får tillräckligt med talutrymme och blir trygga i att använda alla sina språk. Vi ska arbeta aktivt med att väcka barns intresse för litteratur på olika sätt och alla barn ska ha tillgång till språkutvecklande högläsning. Språkutveckling kan ske i alla situationer under dagen om vi arbetar medvetet och anpassar våra strategier till de grupper och de enskilda barn som vi möter. Det finns många språkstimulerande aktiviteter som pedagogerna kan genomföra tillsammans med barnen beroende på vilken del av språket som behöver stimuleras. Vi ska stötta barnens språkliga och kommunikativa förmågor samt ge dem strategier och förutsättningar att utveckla sitt språk.

Uppdaterad: