Arbetssätt

Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet. Vår verksamhet är rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.
Vi tar till vara och stärker barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Med en inriktning på naturvetenskap är vårt uppdrag att genom ett utforskande arbetssätt, bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld.

Uppdaterad: