Arbetssätt

Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet. Vår verksamhet är rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.
Vi tar till vara och stärker barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Parkens förskolas pedagogiska idé

Inge hopp och framtidstro - Hållbar framtid med fokus på språkutveckling

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Uppdaterad: