Parkens förskola

Parkens förskola har åtta åldersindelade avdelningar och ligger intill Gränbyparken med gångavstånd till 4-H gården där vi ofta besöker djuren. Förskolan har närhet till skogsområde och idrottsanläggning.

Vi lägger stort fokus på trygghet, omsorg och lärande för att grundlägga barnets självkänsla och tilltro till sin egen förmåga.
Vi vill att barnens dag ska vara meningsfull och rolig. Dagen ska vara stimulerande och fylld med nyfikenhet, lek och glädje.

Leken ger barnen en möjlighet att utveckla sin empati, fantasi och social kompetens. Undervisningen ger barnen ett intresse för bland annat språk och matematik

Vi ger utrymme i utbildningen för barnens egna intressen, initiativ, fantasi och kreativitet. Genom lek, socialt sampel, utforskande och skapande lär barnen men också genom att iaktta, samtala och reflektera.             

Barnen kan under dagen växla mellan olika aktiviteter både inomhus, utomhus och i varierande miljöer.

 

Det är här det händer. Olika handavtryck

 

 

Uppdaterad: