Måltider

Köket på förskolan drivs av Måltidsservice.

Köket på förskolan drivs av Måltidsservice

Parkens förskola har tillagningskök där all mat tillagas

Telefon till köket: 018-727 79 92

Uppdaterad: