Välkommen på besök

Ni är välkomna på besök för att titta på våra miljöer och ta del av vår verksamhet.

För bokning av studiebesök ring biträdande förskolechef Britt Rohdin Engberg tel: 018-727 56 10

4 september 2018