Föräldraaktiv introduktion

På Parkens förskola tillämpar vi föräldraaktiv introduktion

Det är viktigt att starten i förskolan blir bra för barnet. Barnet måste få tid att tryggt kunna knyta an till nya vuxna och lära känna livet på förskolan.

Tillsammans ska ni få kännedom om verksamheten, rutiner, lokaler, barnen och pedagogerna.

Under första tiden är det du som vårdnadshavare som tar hand om ditt barn.

Uppdaterad: