Information till vårdnadshavare

På Parkens förskola tillämpar vi föräldraaktiv introduktion.
Det är viktigt att starten i förskolan blir bra för barnet. Barnet måste få tid att tryggt kunna knyta an till nya vuxna och lära känna livet på förskolan. Tillsammans ska ni få kännedom om verksamheten, rutiner, lokaler, barnen och pedagogerna.
Under första tiden är det du som vårdnadshavare som tar hand om ditt barn, byter blöjor, klär på och av och så vidare.

Det är barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet äter, sover och orkar delta i gruppverksamhet, som är avgörande för om barnet kan vistas i förskolan. Många gånger kan ett barn vara aktiv hemma, men orkar inte vara med i barngruppen. Barnet ska orka delta i de vardagliga aktiviteterna inom- och utomhus för att vara i förskoleverksamheten!. Se länk nedan 

Alla barn som är inskrivna i kommunal barnsomsorg är olycksfallsförsäkrade.  Försäkringen gäller dygnet runt.

Uppdaterad: