Verksamhet & pedagogik

På förskolan har vi ett projekterande arbetssätt med stimulerande och utmanande lärmiljöer. Barnen erbjuds en kreativ och utmanande lärmiljö med intresserade och engagerade pedagoger. 

  

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & pedagogik