Ekoxen

Har barn i åldrarna 3-5 år. tel: 018-727 56 93

Alla barn är viktiga och ska känna att de har inflytande över sin dag, att de får ta plats, synas och bli lyssnade på.

Med stort fokus på omsorg, trygghet och trivsel får Ekoxens barn delta i meningsfulla aktiviteter för att utveckla sin självständighet, kreativitet och sin lust att lära.
På Ekoxen finns alltid utrymme för lek, skratt, glädje och gemenskap.

 

Uppdaterad: