Humlan

Har barn i åldrarna 3-5 år tel: 018-727 56 84

Vi ger utrymme i utbildningen för barnens egna intressen, initiativ, fantasi och kreativitet. Genom lek, socialt sampel, utforskande och skapande lär barnen men också genom att iaktta, samtala och reflektera.             

Barnen kan under dagen växla mellan olika aktiviteter både inomhus, utomhus och i varierande miljöer.

Här på Humlan möter barnen dagligen matematik och språk i många olika former. Vi tar tillvara på att utmana barnen vidare i planerad undervisning och i deras spontana lärtillfällen.

 

Uppdaterad: