Humlan

Har barn i åldrarna 3-5 år tel: 018-727 56 84

Inomhusmiljön inbjuder till mycket lek och stor vikt läggs vid det sociala samspelet.

Vi arbetar aktivt med språket och att ta tillvara barnens nyfikenhet för kommunikation, bilder, symboler, det skrivna språket och matematik.
Under veckan arbetar vi med forskning, drama och skapande i olika grupper.

 

Uppdaterad: