Fjärilen

Har barn i åldrarna 1-2 år.  tel: 018-727 56 90

På Fjärilen erbjuds ett stimulerande och varierat lekmaterial. Här leker vi och har roligt, läser sagor, samtalar, sjunger, använder rim och ramsor för att barnen ska ges rika tillfällen att utveckla sitt språk.

 

 

Uppdaterad: